Stroj

Jak na kvalitní vzdělávání v práci s mládeží?

Nástroje

Co je důležité pro kvalitu vzdělávání?

Kvalitu neformálního vzdělávání v práci s mládeží ovlivňuje mnoho věcí. Jedna věc je však klíčová – jestli máme jasno v tom, co chceme u mladých lidí rozvíjet. To znamená, že musíme mít pojmenovaný smysl vzdělávacích aktivit, které pro mladé připravujeme.

"Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle."

Gotthold Ephraim Lessing
Spustit e-learning
Slabikar

Jak nastavit kvalitní vzdělávání?

Stanovení vzdělávacích cílů je jen jedním z prvků kvalitního neformálního vzdělávání. Na co všechno bychom ještě měli myslet, se můžete dočíst v metodické příručce Slabikář neformálního vzdělávání, která srozumitelně přibližuje to nejpodstatnější pro kvalitní neformální vzdělávání v práci s mládeží nejen v teoretické rovině, ale i na příkladech z praxe a v praktických cvičeních.

"Mládež chce, abychom ji méně učili a více oceňovali."

Johann Wolfgang von Goethe
Otevřít Slabikář Pokud si chceš knížkou listovat a ne skrolovat, svůj výtisk si můžeš objednat zde.

O projektu

V česko-slovenském prostředí dosud pracovníkům s mládeží chyběla základní metodická podpora pro přípravu, realizaci a vyhodnocení neformálně vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.

Právě proto jsme vytvořili publikaci Slabikář neformálního vzdělávání, ve které sdílíme naše dlouholeté zkušenosti, jak kvalitně připravit neformální vzdělávání. Slabikář doplňuje hravý e-learning, v němž si každý může interaktivně vyzkoušet jednu z nejzásadnějších kompetencí v rámci neformálního vzdělávání – nastavování vzdělávacích cílů. Slabikář neformálního vzdělávání a e-learning jsou výsledkem projektu strategického partnerství organizací YouthWatch a ANEV ve spolupráci s Luducrafts.

Kdo za projektem stojí?

YouthWatch logo

YouthWatch

Přispívá ke zvyšování kvality práce s mládeží a politiky mládeže sledováním trendů, přinášením inovací a rozvojem mladých lidí i těch, kteří s nimi pracují.

www.youthwatch.sk
ANEV logo

ANEV

Podporuje kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, mapováním inovací a evropských trendů v neformálním vzdělávání a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání.

www.anev.cz
Erasmus Plus

Projekt vznikl za finanční podpory programu Erasmus+ pro oblast mládeže a sportu. Podpora Evropské komise při tvorbě těchto webových stránek nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv použití informací obsažených na těchto webových stránkách.

www.erasmusplus.sk