Stroj

Ako na kvalitné vzdelávanie v práci s mládežou?

Čím to je, že sa čoraz viac trápime s kvalitou vzdelávania?

Nástroje

Čo je dôležité pre kvalitné vzdelávanie?

Je mnoho vecí, ktoré je potrebné zohľadniť, aby sme mohli hovoriť o kvalitnom neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Kľúčové však je, či máme jasno v tom, čo chceme u mladých ľudí rozvíjať − teda vedieť, čo je zmyslom vzdelávania aktivít, ktoré pre mladých pripravujeme.

"Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa."

Gotthold Ephraim Lessing
Spustiť e-learning Napriek tomu, že v celom e-learningu používame prevažne mužský rod, zdalo sa nám príliš neprehľadné uvádzať všetky výrazy aj v mužskom, aj v ženskom rode. Chceme, aby ste však vedeli, že myslíme pod tým všetkých.
Slabikar

Ako nastaviť kvalitné vzdelávanie?

Nastavenie vzdelávacích cieľov je len jedným z prvkov kvalitného neformálneho vzdelávania. O tom, na čo všetko by sme ešte mali myslieť, ak usilujeme o kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, sa môžeš dočítať v metodickej príručke Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. V ňom nájdeš zrozumiteľným jazykom podanú teóriu toho najpodstatnejšieho pre kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. A keďže vieme, že praktický rozmer je dôležitý, teóriu vždy sprevádzajú aj príklady z praxe a praktické cvičenia.

"Mládež chce, aby ju menej učili, ale viac podnecovali."

Johann Wolfgang von Goethe
Prečítaj si Šlabikár NFV Ak si chceš knižkou listovať a nie scrollovať, svoj výtlačok si môžeš objednať tu.

O projekte

V česko-slovenskom kontexte doteraz chýbala ucelená základná metodická podpora určená pre pracovníkov s mládežou o tom, ako pripraviť, zrealizovať a správne vyhodnotiť aktivitu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Práve preto sme vytvorili publikáciu "Šlabikár neformálneho vzdelávania", v ktorom zdieľame naše dlhoročné skúsenosti, ako kvalitne pripraviť aktivity neformálneho vzdelávania. A aby si pracovníci s mládežou mohli prakticky a interaktívnou formou cvičiť jednu z najzásadnejších kompetencií v rámci neformálneho vzdelávania- nastavovanie vzdelávacích cieľov, pripravili sme aj tento hravý e-learning. Šlabikár neformálneho vzdelávania a e-learning sú súčasťou projektu strategického partnerstva organizácií Youthwatch a ANEV v spolupráci s Luducrafts.

Kto za projektom stojí?

YouthWatch logo

YouthWatch

Sme občianske združenie a prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

www.youthwatch.sk
ANEV logo

ANEV

Podporuje kvalitu práce s mládežou vzdelávaním pracovníkov s mládežou, mapovaním inovácií a európskych trendov v neformálnom učení a prepájaním prístupov neformálneho a formálneho vzdelávania.

www.anev.cz
Erasmus Plus

Projekt vznikol za finančnej podpory programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Tento výstup vyjadruje iba názor autorov a Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom zahrnutých.

www.erasmusplus.sk